top of page

הצהרת נגישות

אתר זה עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
(התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.
התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568)
לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.
הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפנים Firefox ו- Internet Explorer.
האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל
להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות.
מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולארי. 

אם במהלך הגלישה באתר נתקלתם בקושי בנושא הנגישות,
צוות החברה עומד לשירותכם במגוון ערוצים לפניה ונשמח לקבל ממכם משוב.

 

פרטי רכז הנגישות בחברה

רכזת נגישות: טל בר | טלפון: 09-8949966 | דוא"ל: tal@gelem2000.co.il


 

תודה והמשך גלישה נעימה,

גלם פלסטיק

bottom of page